Klubben

Styrelsen 2019

Ordförande: Thomas Palmér ‭070-6630256                                                                                       Vice ordförande: Catharina Wirén  070-2210420                                                                          Kassör: Anders Vikström   070-2288358                                                                                Sekreterare: Mariah Johansson  076-8098919                                                                            Ledamot:  Ida Widén                                                                                                                         Suppleant: Magnus Larsson                                                                                                                Suppleant: Ysanne Samuelsson 070-6014322

Tävlingskommitté 2019

Sammankallande: Linda Roslin   070-6998355
Banansvarig: Stefan Dahlberg    070-3466541
Sekretariat: Anna Johansson 070-2161933
Prisansvarig: Julia Lindén   ‭076-811 25 11‬

image