Klubben

Styrelsen 2018

Ordförande: Staffan Wallin   070-549 11 81
Vice ordförande: Thomas Palmér  ‭070-6630256
Kassör: Anders Vikström   070-2288358
Sekreterare: Mariah Johansson    076-8098919
Ledamot:  Pehr Rönnqvist ‭076-146 45 95‬
Suppleant: Susanna Myllykangas 073-0490679
Suppleant: Catharina Wirén 070-2210420

Tävlingskommitté 2018

Sammankallande: Linda Roslin   070-6998355
Banansvarig: Stefan Dahlberg    070-3466541
Sekretariat: Maria Falk    070-2510744
Djuransvarig: Annika Karlsson   076-1394538
Prisansvarig: Julia Lindén   ‭076-811 25 11‬

image