Klubben

Styrelsen 2017

Ordförande: Staffan Wallin   070-549 11 81
Vice ordförande: Thomas Palmér  ‭070-663 43 09‬
Kassör: Anders Vikström   070-2288358
Sekreterare: Mariah Johansson    076-8098919
Ledamot:
Suppleant: Johanna Savaloja 070-7412793
Suppleant: Ysanne Samuelsson  070-601 43 22

Tävlingskommitté 2016

Sammankallande: Linda Roslin   070-6998355
Banansvarig: Stefan Dahlberg    070-3466541
Sekretariat: Maria Falk    070-2510744
Djuransvarig: Annika Karlsson   076-1394538
Prisansvarig: Susanna Myllykangas   073-0490679

image