Klubben

Styrelsen 2019

Ordförande:Mariah Johansson  076-8098919                                                                             Vice ordförande: Catharina Wirén  070-2210420                                                                          Kassör: Anders Vikström   070-2288358                                                                                Sekreterare:  Ysanne Samuelsson 070-6014322

Ledamot:  Ida Widén 079-6580497                                                                                                     Suppleant: Magnus Larsson 070-3063425                                                                                         Suppleant: Mari Barsk 070-2620407

Tävlingskommitté 2020

Sammankallande: Linda Roslin   070-6998355
Banansvarig: Stefan Dahlberg    070-3466541
Sekretariat: Anna Johansson 070-2161933
Prisansvarig: Julia Lindén   ‭076-811 25 11‬

image